Dương từng là thực tập sinh tại LAVN từ 2017. Với mong muốn gắn bó và phát triển sự nghiệp tại một đơn vị tư vấn uy tín, sau khi tốt nghiệp đại học, Cô tiếp tục làm việc tại LAVN như một chuyên viên tư vấn.  Dương cũng kiêm nhiệm vai trò kế toán tại công ty.

Email: duong.do@lavn.com.vn

Ngôn ngữ: Tiếng Anh, tiếng Việt.

Lĩnh vực hoạt động chính: Tài chính kế toán, công bố mỹ phẩm, tư vấn pháp luật dân sự.

Bằng cấp, chứng chỉ:

Cử nhân Luật – Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh