Phần này là nội dung miễn trừ trách nhiệm của  LavnLawFirm. Mọi nội dung trong Website của LavnLawFirm chỉ có mục đích duy nhất là cung cấp thông tin về LavnLawFirm. Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của những thông tin trong trang Web do nhiều nguyên nhân như sự thay đổi về luật pháp, lỗi của các nhà cung cấp dịch vụ cho LavnLawFirm, lỗi kỹ thuật, lỗi đánh máy và những thông tin không còn thời sự. Mọi thông tin trong trang web của LavnLawFirm không cấu thành bất kỳ một tư vấn pháp luật nào của LavnLawFirm. Chúng tôi khuyến cáo khách hàng không nên sử dụng các thông tin trong trang này như là một sự tư vấn của luật sư.

Trang Web này không tạo ra mối quan hệ luật sư – khách hàng giữa LavnLawFirmhoặc luật sư của LavnLawFirm với người tham quan trang Web. LavnLawFirm sẽ không là đại diện của người tham quan trang Web cho đến khi LAVN xác minh được không có sự xung đột về lợi ích nào và có thoả thuận chính thức giữa LAVN và khách hàng. Những sự trao đổi về bất cứ vấn đề gì trước khi LAVN và khách hàng có thoả thuận dịch vụ chính thức không tạo thành bất kỳ sự tư vấn nào của LavnLawFirm. Trong mọi trường hợp, hay liên hệ trực tiếp với luật sư của LavnLawFirm để thảo luận cụ thể và xem xét sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Việc liên hệ với chúng tôi được khuyến khích sử dụng email, tuy nhiên chúng tôi khuyến cáo rằng khi gửi email phải có những biện pháp bảo mật vì email có thể không an toàn thông tin. Trong mọi trường hợp, khách hàng gửi thông tin nhạy cảm hoặc bảo mật cho LavnLawFirm nên trao đổi trước về biện pháp thích hợp để gửi tin.

Mọi việc tham quan, lưu trữ, in ấn, sao chép lại hoặc phân phối những thông tin, tài liệu trong trang web này vì mục đích cá nhân, phi thương mại đều được phép với điều kiện các thông tin không bị thay đổi.