Saraya đã là khách hàng của LAVN từ 7 năm nay và luôn tin tưởng vào dịch vụ của các bạn. Luật sư của LAVN chuyên môn giỏi và luôn nghĩ tới quyền lợi của khách hàng. Tôi rất yên tâm khi giao công việc của Saraya cho các bạn xử lý