Chị Trần Thuý – Kế toán trưởng Công ty TNHH Synthite Việt Nam

Luật sư Hiền vừa giúp chúng tôi xin điều chỉnh dự án đầu tư để mở nhà máy sản xuất tiêu lại Việt Nam và tăng vốn điều lệ thành công. Rất cảm ơn luật sư.